INDUSTRIJSKA PAKIRANJA

Proizvodi za čišćenje i to industrijska pakiranja pogodna su za korištenje kod velikih potrošača jer su ekonomski isplativa, koncetrirana, ekološka i višenamjenska.
Koriste ih:
– zdrastvene ustanove (bolnice, ambulante)
– škole
– hoteli
– restorani
– kafići
– pekare
– slastičarne
– mesnice
– automehaničarske radione
– autopraone
– tvornički pogoni(osobito prehrambena industrija), strojarska industrija, alatnice
te svuda gdje su prostori samom prirodom posla jako onečišćeni , kao i tamo gdje higijena i čistoća moraju biti na visokom nivou.

Industrijska pakiranja dostupna su za sljedeće proizvode:
Disinfectant – 10 litara
G1 – 25 kilograma
LDC – 10 i 25 litara
Super 10 mirisni – 10 i 25 litara
Super 100 – 10 i 25 litara

Disinfectant 10 litara – 1.339,07 KN
G1 25 KILOGRAMA – 1.959,29 kn
LDC 10 LITARA – 1.340,71 kn
LDC 25 LITARA – 2.925,87 kn
SUPER 10 MIRISNI 10 LITARA – 1.301,91 KN
SUPER 10 MIRISNI 25 LITARA – 2.840,92 KN
NeoLife Super 10 industrijska pakiranja