NeoLife FORMULA IV se razlikuje od ostalih prehrambenih dopuna jer nije samo obični “multivitaminski pripravak”. To je jedinstvena prehrambena dopuna utemeljena na četiri faktora, koja združuje vitamine, minerale, proteine i sterole u jednu jedinstvenu formulu hranjivih koncentrata.

Klikni za detaljnije  o proizvodu FORMULA IV